Eduro

Saadaksesi sen mitä haluat,

lakkaa tekemästä sitä mikä ei toimi.

Positiivarit
Olet täällä:   Palvelut   /   Työelämäosallisuus   /   Ohjattu avotyötoiminta erityishuoltona
 

Ohjattu avotyötoiminta erityishuoltona

Kehitysvammalain tai sosiaalihuoltolain (SHL 27e §) mukaan.

Kenelle?

Avotyötoiminta on sosiaalipalvelua, jota voidaan järjestää henkilöille, joiden toimintakyky on vammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi alentunut niin, ettei heillä ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön, eikä lain 27d §:ssä tarkoitettuun työhön, jota järjestetään vammaisten henkilöiden työllistämistä tukevana toimintana.

Palvelun kuvaus

Avotyötoimintaa järjestetään Rovaniemen alueen työtehtävissä eri työnantajilla.  Säätiöllä on laaja työnantajaverkosto, joiden kanssa tehdään yhteistyötä niin asiakkaiden työelämäosallisuuden vahvistamiseksi kuin myös tuotannollisten töiden osalta. Avotyötoimintaa  järjestetään asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti, jossa huomioidaan asiakkaan toimintakyky sekä työkyvyn vahvistamiselle asetetut henkilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Avotyötoiminta sisältää työpaikan etsimisen, avotyötoiminnan ohjaajan antaman henkilökohtaisen alkuvaiheen ohjauksen ja valmennuksen sekä yhteydenpidon työpaikkoihin. Avotyöohjaaja pitää yhteyttä omaisiin, asumispalveluihin, kodinhoidonohjaajiin ja muihin tarvittaviin verkoston yhteyshenkilöihin.

Miten?

Yhteys vastaavaan työnohjaajaan, lähettävänä tahona palvelussa toimii Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut. Aloitusvaiheessa kartoitetaan asiakkaan palveluntarve yhteistyössä asiakkaan ja lähettäjätahon kanssa. Palvelutarpeen pohjalta  asiakkaan kanssa tehdään suunnitelma, jossa määritellään asiakkaan tarpeet ja toiveet, työpäivän pituus ja työpäivien määrä.

 

palvelukuvaus esite

 
Mainostoimisto Grafu
Kävijöitä: 330233 kpl

EDURO – KAIRATIE 75 – 96190 ROVANIEMI – PUH. 0207 109 320 – ETU.SUKUNIMI@EDURO.FI


Eduro – Kairatie 75 – 96190 Rovaniemi – Puh. 0207 109 320 – etu.sukunimi@eduro.fi