Eduro

Saadaksesi sen mitä haluat,

lakkaa tekemästä sitä mikä ei toimi.

Positiivarit
Olet täällä:   Palvelut   /   Työelämäosallisuus   /   Ohjattu työtoiminta erityishuoltona
 

Ohjattu työtoiminta erityishuoltona

Kehitysvammalain tai sosiaalihuoltolain (SHL 27e §) mukaan.

Kenelle?

Työtoiminta on sosiaalipalvelua, jota voidaan järjestää henkilöille, joiden toimintakyky on vammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi alentunut niin, ettei heillä ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön, eikä lain 27d §:ssä tarkoitettuun työhön, jota järjestetään vammaisten henkilöiden työllistämistä tukevana toimintana.

Palvelun kuvaus

Työyksikkö valitaan asiakkaan kiinnostuksen, työtaitojen ja kykyjen mukaan. Työelämätaitojen kehittäminen kuuluu kaikkien työpajojen ja asiakkuuksien perustoimintaan. Työtoimintaa järjestetään neljänä päivänä viikossa. Yhtenä päivänä viikossa asiakkaat osallistuvat toiminnallisiin ryhmiin. Työtoimintapäivän kesto ja toiminnalliset tavoitteet ovat yksilöllisiä. Asiakaskohtaisessa tavoitteenasettelussa ja sen pohjalta tehtävässä palvelusuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan toimintakyky sekä työkyvyn vahvistamiselle asetetut henkilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Miten?

Yhteys vastaavaan työnohjaajaan, lähettävänä tahona palvelussa toimii Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut. Aloitusvaiheessa kartoitetaan asiakkaan palveluntarve yhteistyössä asiakkaan ja lähettäjätahon kanssa. Kartoituksen jälkeen asiakkaalle sovitaan palvelutarpeenmukainen työyksikkö säätiön työtoimintavalikoimasta sekä sovitaan työtoimintapäivien määrä ja pituus yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

 

palvelukuvaus esite

 
Mainostoimisto Grafu
Kävijöitä: 330190 kpl

EDURO – KAIRATIE 75 – 96190 ROVANIEMI – PUH. 0207 109 320 – ETU.SUKUNIMI@EDURO.FI


Eduro – Kairatie 75 – 96190 Rovaniemi – Puh. 0207 109 320 – etu.sukunimi@eduro.fi