Tutustu ja opi käyttämään 3D-mallinnuksen eri osa-alueissa vaadittavia työkaluja

3D-mallinnus jakautuu kahteen eri kokonaisuuteen: luovaan 3D-mallinukseen sekä CAD-suunnitteluun. 3D-mallinnuksessa opit suunnittelemaan tuotteita ja tutustut mekaaniseen suunnitteluun. Lopputuloksena voit tulostaa työt säätiön 3D-tulostimella.

3D-mallinnus koostuu seuraavista osa-alueista:

  • 3D-mallintaminen
  • 3D-mallin teksturointi
  • CAD-suunnittelu
  • 3D-mallin valaistuksen luominen
  • 3D-hahmojen rakentaminen ja animointi (rigging)
  • Fysiikan luominen
  • Maasto- ja maisemagenerointi
  • 3D-töiden renderointi ja jälkikäsittely
  • Erikoisefektien tuottaminen 3D-grafiikalla
  • Viipalointi ja 3D-tulostus
Vaativuustaso: 4 (vaatii hahmottamiskykyä, pitkäjänteisyyttä ja kyky oppia)
Ohjelmistot: Blender, Autodesk Maya, Fusion360
Välineet: 3D-tulostin
Tutkinnonosat: Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
  Media-alan 3D-mallintaminen, 105809
  Media-alan 3D-tulostaminen, 105810