Ajankohtaista

Julkaistu 21.08.2020

e-Dimo etävalmennus nuorille

e-Dimossa ideoitaan ja kehitetään nuorten kanssa etävalmennusta. Mukana ovat myös Verke ja Into ry.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa etävalmennusmalli nuorille. Digitaalinen ja virtuaalinen etävalmennus tukee nuorten yhteiskunta- ja työelämäosallisuutta sekä edistää nuorten hyvinvoinnin osatekijöitä.

Hankkeen osatavoitteina on:
1. mahdollistaa nuorten osallistuminen etänä
2. luoda valmennusympäristö, tekniset ratkaisut, sisällöntuotantoa ja valmennuksen menetelmät
3. lisätä nuorten osallisuutta, digitaitoja ja ehkäistä syrjäytymistä etävalmennuksen keinoin
4. käyttöönottaa paikallisesti etävalmennus
5. tiedottaa ja viestiä kehitetystä etävalmennusmallista paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä tarjota malli muiden valmennustoimijoiden käyttöön.

Tarvittaessa nuorille lainataan laitteita osallistumiseen.
Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lue myös nämä