NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on Kelan järjestämää ammatillista kuntoutusta 16-29-vuotiaille nuorille. Hakeutumiseen ei tarvitse lomakkeita eikä lääkärinlausuntoja, yhteydenotto Kelaan riittää! NUOTTI-valmennus on nuorelle maksutonta ja nuorella on oikeus saada kuntoutusrahaa valmennuksen aikana. Valmennuksesta nuori saa asiantuntevaa tukea tulevaisuuden ammatillisten suunnitelmien tekemiseksi.

NUOTTI-valmennuksen kohderyhmään kuuluvat nuoret, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai joiden opiskelu on vaarassa keskeytyä. Valmennuksesta hyötyvät ne, jotka eivät itse kykene tai ole motivoituneita suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin tai luomaan tavoitteita tulevaisuudelle. Lisätietoja NUOTTI-valmennuksesta Kelan esiteestä ja Kelan sivuilta kuntoutuksista ja kuntoutusrahasta.

NUOTTI-valmennuksen avulla nuori

 • ymmärtää omat vahvuutensa, voimavaransa ja taitonsa
 • innostuu suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan
 • pystyy ottamaan konkreettisia askeleita kohti opiskelu tai työelämää
 • asettaa itselleen ainakin alustavan opiskelu tai työelämätavoitteen

NUOTTI-valmennukseen hakeudutaan Kelan kautta

 • Nuori itse soittamalla valtakunnalliseen numeroon 020 692 205 tai verkosto soittamalla Kelan viranomaislinjalle 020 692 235 tai sähköpostitse: nuoret.pohjoinen@kela.fi
 • Kenelle? 16-29-vuotiaille
 • Kesto max. 5 kuukautta, joka sisältää 20 käyntikertaa ja niistä toteutetaan nuoren tarvitsema määrä
 • Lisätiedot Maiju Häkkilä
  tel. 040 663 0323
  maiju.hakkila@eduro.fi