Digitaalinen ja virtuaalinen etävalmennus nuorten osallisuuden tukemiseen-hanke

Eduro-säätiön nuorten pajalla on käynnistynyt ESR-rahoitteinen e-Dimo-hanke nuorten etävalmennuksen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on 1) mahdollistaa nuorten osallistuminen etänä osallisuutta tukeviin palveluihin, 2) luoda palvelumuotoilun keinoin etävalmennusympäristö, 3) lisätä nuorten osallisuutta, digitaitoja ja ehkäistä syrjäytymistä sekä 4) tarjota etävalmennusympäristö muiden valmennustoimijoiden käyttöön.

e-Dimo tukee nuorten yhteiskunta- ja työelämäosallisuutta sekä edistää nuorten hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään nuorille soveltuva, osallisuutta tukeva ja digitaaliset tuentarpeet huomioiva etävalmennusmalli. Kohderyhmänä ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret. Etävalmennusta toteutetaan ja kehitetään samanaikaisesti nuorten, valmentajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Yhteistyökumppanit:
Verke Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
https://www.verke.org/verke/ 

TPY Valtakunnallinen työpajayhdistys
https://www.tpy.fi/

Hankehenkilöstö:
Sanna Kähkönen
hankekoordinaattori
040 502 9882
Tanja Javarus
etävalmentaja
044 758 8304  
Päivi Pyy
etävalmentaja
044 763 4127
Jukka-Pekka Micklin
Digikoordinaattori
044 757 5198

 

e-dimo - Eduro 3 e-dimo - Eduro e-dimo - Eduro 2 e-dimo - Eduro 1