Me Edurolla olemme aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa ja projekteissa. Alla lisätietoa tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista.

Hankkeet ja projektit

Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta -hanke

Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta on uudentyyppinen siirtymätyömarkkinarakenne ja sen perustaminen tukee hallitusohjelman tavoitetta edistää ja tukea osuuskuntamuotoista yritystoimintaa. Uudentyyppinen rakenne mahdollistaa tuetusti heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen kehittymisen, työelämään osallistumisen ja siirtymisen avoimille työmarkkinoille tai yrittäjyyteen, esimerkiksi työosuuskuntien kautta. Lue lisää.

Yhteyshenkilö:
Pirjo Lehtola
Projektipäällikkö
040 185 1532
pirjo.lehtola@eduro.fi

Osaamista työvoimapoolista -hanke

Osaamista työvoimapoolista -hankkeessa ovat mukana päätoteuttajana Lapin koulutuskeskus REDU ja osatoteuttajina Eduro-säätiö Rovaniemeltä, Saura-säätiö Kemijärveltä sekä Seita-säätiö Sodankylästä. Hankkeen lähtökohtana on työmarkkinoilla vallitseva osaajapula. Työnantajilla olisi tarjota työtä, mutta osaavia ja työnantajien tarpeisiin vastaavia työntekijöitä ei välttämättä löydy. Säätiöiden ja oppilaitoksen yhteistyöllä hankkeen asiakkaille koulutetaan juuri sitä osaamista, jota he työllistyäkseen tarvitsevat. Hankkeen toteutusaika 1.8.2018–31.12.2020. Lue lisää.

Yhteyshenkilöt Edurolla:
Hanna Viitasaari
Koulutusvalmentaja
044 774 1451
hanna.viitasaari@eduro.fi

Marjo Väisänen
Koulutusvalmentaja
044 742 6230
marjo.vaisanen@eduro.fi

OSMA-hanke

Hankkeessa mallinnetaan työelämälähtöinen kotoutumismalli, jossa maahanmuuttajat opiskelevat samanaikaisesti suomen kielen ammattisanastoa ja hankkivat osaamista tai etenevät suoraan töihin. Hankkeen hallinnoijana toimii Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajia ovat Eduro-säätiö ja Saura-säätiö. Hanke on päättynyt 31.7.2019. Lue lisää.

100 POLKUA KOTOUTUMISEEN – Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti -hankkeen julkaisu

Yhteyshenkilö Edurolla:
Elina Ylianttila
Yksilövalmentaja, koordinaattori
044 703 1655
elina.ylianttila@eduro.fi

SUJUVA maahanmuuttajan koulutuspolku Lapissa -hanke

Hankkeen tavoitteena on alueellista yhteistyötä tiivistämällä sujuvoittaa maahanmuuttajien koulutuspolkuja sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista. Hankkeessa kehitetään Suomen kielen/YTO-aineiden opetusta, kielitietoista oppimista ja työpaikalla järjestettävää koulutusta. Lisäksi kehitetään osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, henkilökohtaistamisprosessia ja ohjaamista soveltuviin koulutuksiin. Väyläopintoja kehitetään yhteistyössä. Hanketta koordinoi Lappia ja mukana on useita koulutuksen ja valmennuksen järjestäjiä, mukaan lukien Eduro-säätiö. Lue lisää.

Yhteyshenkilö Edurolla:
Elina Ylianttila
Koulutusvalmentaja
044 703 1655
elina.ylianttila@eduro.fi