Eduron palvelut työnhakijalle - Eduro

Työnhakijoille suunnatut palvelumme edesauttavat työelämään pääsemistä ja esimerkiksi uuden osaamisen hankkimista. Yksilölliset ohjauspalvelut sekä monipuoliset työ- ja oppimisympäristöt Edurolla ja eri työnantajilla tarjoavat mahdollisuuden kerryttää käytännön kokemusta, joka on yksi tämän päivän työllistymisen kulmakivistä. Koska kaikki työnhakijat ovat erilaisia ja eri elämäntilanteissa, myös Eduron palvelut tarjoavat jokaiselle jotakin – aina työkyvyn arvioinnista kuntoutukseen, koulutukseen ja työllistymiseen asti.

Lisätiedot

Yksilövalmentaja, palveluohjaaja
Irina Strand
044 024 4527
irina.strand@eduro.fi

Eduron palvelut työnhakijalle - Eduro

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi

Toiminnallinen arviointi on hyödyllinen, mikäli sinulla on terveydellisiä ongelmia tai rajoitteita, jotka vaikeuttavat tai estävät työllistymistäsi. Arviointi sisältää yksilöohjausta sekä terveys- ja tutkimuspalveluita, jotka antavat tarpeellista tietoa ja selkiyttävät omaa tilannettasi. Arviointi toteutetaan työympäristöissämme 3–4 päivänä viikossa.

Lue lisää

Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva työtoiminta

Työtoiminnassa voi osallistua sinua kiinnostaviin tehtäviin ja virikkeisiin. Työtoiminta toteutetaan työ- ja oppimisympäristöissämme sekä eri aktiviteeteissa.

Lue lisää

Koulutukseen tai työhön suuntaava työtoiminta

Koulutukseen tai työhön suuntaavassa työtoiminnassa saat ohjausta koulutus- tai ammatillisen suunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen. Työtoiminta toteutetaan työ- ja oppimisympäristöissämme, Rovaniemen kaupungin tai muun julkisen sektorin tehtävissä.

Lue lisää

Uraohjaus

Uraohjaus on yksilöllistä valmennusta, jossa saat tukea ja työvälineitä oman urasi suunnitteluun. Tarjoamme ohjausta oman alasi löytymiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työllistymiseen.

Lue lisää

Uravalmennus

Uravalmennuksessa tarjoamme ohjausta oman alasi löytymiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työllistymiseen. Uravalmennus on käytännönläheistä ja toiminnallista ryhmävalmennusta. Se sisältää koulutus- ja työnhakuteemoja, koulutukseen ja työhön tutustumista sekä erilaisia lyhyitä korttikoulutuksia.

Lue lisää

Korttikoulutukset

Meillä voit opiskella ja hankkia monipuolisesti eri alojen korttikoulutukset. Ilmoittautumiset tehtävä viisi (5) arkipäivää ennen koulutuksen alkua, ellei toisin mainita. Ilmoittautumiset koulutuksiin ovat sitovia. Peruutukset on tehtävä kolme (3) arkipäivää ennen koulutuksen alkua. Peruutukset sähköpostilla koulutus@eduro.fi

Lue lisää

Koulutusvalmennus

Koulutusvalmennus tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ammatinvalintaan ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Koulutusvalmennuksesta on hyötyä opintoihin hakeutumisessa, opintojen aloituksessa ja koulutuksen aikana. Sisältö ja kesto sovitaan kanssasi.

Lue lisää

Työpainoitteinen opiskelu

Työpainotteisessa opiskelussa voit hankkia osaamista itseäsi kiinnostavalta alalta. Monipuolisissa oppimisympäristöissä voit tekemällä oppien suorittaa osa- tai koko tutkinnon. Opiskelumuoto voi olla esimerkiksi omaehtoinen koulutus tai oppisopimuskoulutus.

Lue lisää

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksessa saat yksilöllistä ohjausta työpaikan löytämiseen ja työllistymiseen. Etsimme yhdessä sinun elämäntilanteeseesi sopivia työllistymisen vaihtoehtoja. Ohjaamme sinua työnhaun asiakirjojen laatimisessa ja työllistymiseen liittyvissä käytännön asioissa. Työhönvalmennuksessa hyödynnämme laajoja työnantaja- ja yhteistyöverkostoja.

Lue lisää