Meillä voit opiskella ja hankkia seuraavat korttikoulutukset:

 • Hygieniapassi
 • Tieturva 1 -kortti
 • Tulityökortti
 • Työturvallisuuskortti
 • Sosiaali- ja terveysalan turvakortti
 • Ensiapukurssi EA 1

Ilmoittautumiset tehtävä viisi (5) arkipäivää ennen koulutuksen alkua, ellei toisin mainita. Ilmoittautumiset koulutuksiin ovat sitovia. Peruutukset on tehtävä kolme (3) arkipäivää ennen koulutuksen alkua. 

Peruutukset sähköpostilla koulutus@eduro.fi

Tulevat koulutukset

Sosiaali- ja terveysalan turvakortti 13.5.2019

Kurssitiedot

 • Kouluttaja: TimoM, timo.murisoja@eduro.fi
 • Koulutus alkaa klo 08:00 ja päättyy klo 16:00
 • Koulutuksen hinta: 120.00 (sis. ALV 24%)
 • Koulutustila: Auditorio
 • Koulutuspaikka: Eduro, Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Kurssikuvaus

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa.

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus korostaa työntekijän roolia riskien ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen. Koulutuksessa jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.

Koulutus on kestoltaan yhden päivän mittainen. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot / Ilmoittaudu

Ilmoittautumistiedot

 • Paikkoja täytetty:0 / 25
 • Kurssin alkamispäivä:13.05.2019
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä:13.05.2019
 • Osallistujien minimimäärä:5

Tulityökorttikoulutus sis. kattotulityöt, 14.5.2019

Kurssitiedot

 • Kouluttaja: TimoM, timo.murisoja@eduro.fi
 • Koulutus alkaa klo 08:00 ja päättyy klo 16:00
 • Koulutuksen hinta: 120.00 (sis. ALV 24%)
 • Koulutustila: Auditorio
 • Koulutuspaikka: Eduro, Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Kurssikuvaus

Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä. Niihin kuuluvat muun muassa sähkö-ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella. Katto-ja vedeneristysalan tulitöitä ovat esimerkiksi eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja vedeneristysten kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö sekä näihin töihin liittyvät välttämättömät aputyöt, joissa syntyy kipinöitä.

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti. Tulityökortti on todistus tulitöiden turvallisuustutkinnon suorittamisesta ja on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta.

Tulityökurssi on työpäivän mittainen (8 tuntia) ja se sisältää kuusi oppituntia, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kirjallisen kokeen.

Koulutus sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

Lisätiedot / Ilmoittaudu

Ilmoittautumistiedot

 • Paikkoja täytetty:0 / 25
 • Kurssin alkamispäivä:14.05.2019
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä:07.05.2019
 • Osallistujien minimimäärä:5

Tieturva 1 sis. ammattipätevyyspäivä (Trafi) 15.5.2019

Kurssitiedot

 • Kouluttaja: TimoM, timo.murisoja@eduro.fi
 • Koulutus alkaa klo 08:00 ja päättyy klo 16:30
 • Koulutuksen hinta: 148,00 (sis ALV 24%)
 • Koulutustila: Auditorio
 • Koulutuspaikka: Eduro, Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Kurssikuvaus

Tieturva on koulutusohjelma, joka varmistaa tiellä työskentelevien perehdytyksen työpaikan liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin. Liikennevirasto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää Tieturva-koulutuksen käytyään. Tieturvakortti on todistus pätevyydestä.

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella. Kurssin osallistujat perehdytetään tiellä tehtävän työn vaaroihin ja näistä vaaroista aiheutuvien riskien hallintaan sekä työ- että liikenneturvallisuuden näkökulmista. Saat Tieturva 1 -kortin suorittamalla Tieturva 1 -kurssin ja läpäisemällä hyväksytysti siihen liittyvän kirjallisen kokeen. Kortti ja pätevyys ovat voimassa 5 vuotta kurssin suorituksesta. Pätevyyden jatkamiseksi tulee Tieturva 1 -kurssi käydä uudestaan.

Koulutus sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

Lisätiedot / Ilmoittaudu

Ilmoittautumistiedot

 • Paikkoja täytetty:1 / 25
 • Kurssin alkamispäivä:15.05.2019
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä:08.05.2019
 • Osallistujien minimimäärä:5

Työturvallisuuskorttikoulutus, ammattipätevyyspäivä (Trafi) 16.5.2019

Kurssitiedot

 • Kouluttaja: KeijoP, keijo.pakarinen@eduro.fi
 • Koulutus alkaa klo 08:00 ja päättyy klo 16:00
 • Koulutuksen hinta: 148,00 (sis ALV 24%)
 • Koulutustila: Auditorio
 • Koulutuspaikka: Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Kurssikuvaus

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Työturvallisuuskorttikurssin suorittanut tietää työpaikan toimijoiden roolit ja vastuut, osaa tunnistaa työpaikan vaaroja ja haitallisia kuormitustekijöitä ja omaa valmiudet omaksua työpaikka- ja tehtäväkohtaisen perehdyttämisen.

Työturvallisuuskortin saannin edellytyksenä on hyväksyttävästi suoritettu työturvallisuuskorttikurssi. Kurssi on yhden työpäivän mittainen (8 tuntia) ja siihen liittyy kirjallinen koe. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.

Koulutus sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

Lisätiedot / Ilmoittaudu

Ilmoittautumistiedot

 • Paikkoja täytetty:6 / 20
 • Kurssin alkamispäivä:16.05.2019
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä:09.05.2019
 • Osallistujien minimimäärä:5

Sosiaali- ja terveysalan turvakortti 17.6.2019

Kurssitiedot

 • Kouluttaja: TimoM, timo.murisoja@eduro.fi
 • Koulutus alkaa klo 08:00 ja päättyy klo 16:00
 • Koulutuksen hinta: 120.00 (sis. ALV 24%)
 • Koulutustila: Auditorio
 • Koulutuspaikka: Eduro, Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Kurssikuvaus

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa.

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus korostaa työntekijän roolia riskien ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen. Koulutuksessa jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.

Koulutus on kestoltaan yhden päivän mittainen. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot / Ilmoittaudu

Ilmoittautumistiedot

 • Paikkoja täytetty:0 / 25
 • Kurssin alkamispäivä:17.06.2019
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä:10.06.2019
 • Osallistujien minimimäärä:5

Tulityökorttikoulutus sis. kattotulityöt 18.6.2019

Kurssitiedot

 • Kouluttaja: TimoM, timo.murisoja@eduro.fi
 • Koulutus alkaa klo 08:00 ja päättyy klo 16:00
 • Koulutuksen hinta: 120.00 (sis. ALV 24%)
 • Koulutustila: Auditorio
 • Koulutuspaikka: Eduro, Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Kurssikuvaus

Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä. Niihin kuuluvat muun muassa sähkö-ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella. Katto-ja vedeneristysalan tulitöitä ovat esimerkiksi eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja vedeneristysten kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö sekä näihin töihin liittyvät välttämättömät aputyöt, joissa syntyy kipinöitä.

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti. Tulityökortti on todistus tulitöiden turvallisuustutkinnon suorittamisesta ja on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta.

Tulityökurssi on työpäivän mittainen (8 tuntia) ja se sisältää kuusi oppituntia, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kirjallisen kokeen.

Koulutus sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

Lisätiedot / Ilmoittaudu

Ilmoittautumistiedot

 • Paikkoja täytetty:0 / 25
 • Kurssin alkamispäivä:18.06.2019
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä:11.06.2019
 • Osallistujien minimimäärä:5

Tieturva 1 sis. ammattipätevyyspäivä 19.6.2019

Kurssitiedot

 • Kouluttaja: TimoM, timo.murisoja@eduro.fi
 • Koulutus alkaa klo 08:00 ja päättyy klo 16:30
 • Koulutuksen hinta: 148,00 (sis ALV 24%)
 • Koulutustila: Auditorio
 • Koulutuspaikka: Eduro, Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Kurssikuvaus

Tieturva on koulutusohjelma, joka varmistaa tiellä työskentelevien perehdytyksen työpaikan liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin. Liikennevirasto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää Tieturva-koulutuksen käytyään. Tieturvakortti on todistus pätevyydestä.

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella. Kurssin osallistujat perehdytetään tiellä tehtävän työn vaaroihin ja näistä vaaroista aiheutuvien riskien hallintaan sekä työ- että liikenneturvallisuuden näkökulmista. Saat Tieturva 1 -kortin suorittamalla Tieturva 1 -kurssin ja läpäisemällä hyväksytysti siihen liittyvän kirjallisen kokeen. Kortti ja pätevyys ovat voimassa 5 vuotta kurssin suorituksesta. Pätevyyden jatkamiseksi tulee Tieturva 1 -kurssi käydä uudestaan.

Koulutus sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

Lisätiedot / Ilmoittaudu

Ilmoittautumistiedot

 • Paikkoja täytetty:0 / 25
 • Kurssin alkamispäivä:19.06.2019
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä:12.06.2019
 • Osallistujien minimimäärä:5