Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta -hanke

Antti Rinteen hallitusohjelman tavoitteena on 75 %:n työllisyysaste. Työllisyyden kasvun suurin potentiaali nähdään ryhmissä, joissa työllisyys on nyt matalaa joko työttömyyden tai työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen takia. Potentiaalisia työntekijöitä ovat muun muassa osatyökykyiset henkilöt, joiden osaamista voidaan hyödyntää monin eri tavoin.

Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta on uudentyyppinen siirtymätyömarkkinarakenne ja sen perustaminen tukee hallitusohjelman tavoitetta edistää ja tukea osuuskuntamuotoista yritystoimintaa. Uudentyyppinen rakenne mahdollistaa tuetusti heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen kehittymisen, työelämään osallistumisen ja siirtymisen avoimille työmarkkinoille tai yrittäjyyteen, esimerkiksi työosuuskuntien kautta.

Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta -hankkeessa kartoitetaan:

  • Kemin, Kemijärven, Rovaniemen, Sodankylän ja Tornion kuntien, Lapin Te-toimiston ja alueen oppilaitosten sekä yritysten kiinnostusta osuuskuntatoiminnan rakenteiden ja toimintamallin luomiseen.
  • Kemin, Kemijärven, Rovaniemen, Sodankylän ja Tornion kuntien sekä alueen yritysten halukkuutta ja tarvetta siirtää avustavia työtehtäviä tuetun työllistymisen osuuskunnan kautta hoidettavaksi.

Kartoitustyön tuloksena Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta -hankkeessa selvitetään:

  • mahdollisuutta luoda hankkeen toiminta-alueelle sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä siirtymätyömarkkinarakenne. Rakenteen luominen edellyttää taloudellista sitoutumista säätiöiden lisäksi myös alueen kunnilta sekä oppilaitoksilta tuettujen oppimisympäristöjen rakentamiseen.
  • voidaanko osuuskunnan kautta vastata yritysten tilapäisen työvoiman tarpeeseen sekä silppu- ja alihankintatöiden tekemiseen.

Tuetun työllistymisen osuuskunta perustetaan Lapin viiden olemassa olevan työhönvalmennussäätiön yhteyteen, jotta säätiöiden asiakkaille mahdollistuu työhönkuntoutuksen jatkumoksi osaamisen kehittäminen ja työllistyminen osuuskunnassa. Työhönvalmennussäätiöt tarjoavat tuetun työllistymisen osuuskunnalle alustan, johon toiminta voidaan rakentaa. Alusta sisältää toimitilojen, koneiden ja kaluston hyödyntämisen osuuskuntatoiminnassa.

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2019-31.8.2020.

Yhteystiedot:
Pirjo Lehtola
Projektipäällikkö
040 185 1532
pirjo.lehtola@eduro.fi

 

Päätösseminaari

Lapin tuetun työllistymisen osuuskuntahankkeen toimenpiteet ja tulokset
Projektipäällikkö Pirjo Lehtola, Eduro-säätiö sr

Toimio -konsepti
Projektipäällikkö Pirjo Lehtola, Eduro-säätiö sr                       

Suomen välityömarkkinamalli – miten toimii nyt, mitä tavoitellaan?
Työpankkikokeilu – mitä kokeilu opetti?
Kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö

Samhall mallin esittely
Liiketoiminnan johtaja Joakim Norström, Pohjois-Ruotsin Samhall