NUOTTI-valmennus on Kelan järjestämää 16-29-vuotiaille nuorille tarkoitettua nuoren ammatillista kuntoutusta. Valmennus on tarkoitettu nuorille, joilla ei ole työpaikkaa tai opiskelupaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Valmennus on tarkoitettu niille nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuutta eivätkä tiedä, miten edetä kohti opiskelua tai työelämää. NUOTTI-valmennus toteutetaan nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan viiden kuukauden aikana yksilötapaamisilla. Tarkempi toteutus ja tavoitteet asetetaan nuoren itsensä kanssa. Valmentajasta nuori saa asiantuntevan tuen tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseksi.

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksutonta. Valmennus on Kelan järjestämää ja nuorella on oikeus saada kuntoutusrahaa valmennuksen aikana.
Lisätietoja NUOTTI-valmennuksesta Kelan esiteestä ja Kelan sivuilta kuntoutuksista ja kuntoutusrahasta.

Jos haluat tutustua meihin palveluntuottajana tarkemmin, voit ottaa yhteyttä suoraan valmentajiin tai kysyä lisätietoja osoitteesta nuotti@eduro.fi

Eduron NUOTTI-valmentajat:

NUOTTI-valmennus - Eduro 4

Maaria Välitorppa

NUOTTI-valmentaja, koulutus- ja työhönvalmentaja
koulutus: kasvatustieteen maisteri, neuropsykiatrinen valmentaja

Työhöni on kuulunut viimeisen 12 vuoden ajan etsiä erilaisia ratkaisuja yhdessä nuoren/asiakkaan kanssa erityisesti opintojen suorittamiseen, oman ammattialan löytämisen tai tavalla tai toisella solmussa olevan tilanteen selvittämiseen. Osaamiseni perusjalka on vahvassa palveluiden tuntemuksessa sekä kattavassa verkostossa. NUOTTI-valmentajana voin tarjota sinulle tukea urasuunnitelmien laatimiseen ja opiskeluvaihtoehtojen kartoittamiseen. Luotettavaa valmennusta saat myös välisteppien suunnitteluun kuten kuntoutukseen tai terveydentilaan liittyvien asioiden selvittämiseen ennen suurempien unelmien toteuttamista.

NUOTTI-valmennus - Eduro 5

Maiju Häkkilä

NUOTTI-valmentaja, kuntoutusohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Olen työskennellyt 13 vuoden aikana useissa erilaisissa verkostoissa niin kuntoutuspalveluiden kuin koulutusasioiden parissa. Tunnen hyvin rovaniemeläisen palvelujärjestelmän, mistä on hyötyä tulevaisuuden ammatillisten suunnitelmien tekemisessä. Vahvuuteni on monialaisten kuntoutuspalvelujen tuntemus ja työnantajayhteistyö. NUOTTI-valmentajana voin tarjota sinulla apua tunnistaa omia taitojasi ja kykyjäsi. Valmentajana voin tarjota sinulle tukea suunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen kohti koulutusta tai työelämää.

Ilmoittautuminen

Valmennukseen voi hakeutua ottamalla yhteyttä Kelaan.

Nuori itse
  • soittamalla valtakunnalliseen numeroon 020 692 205.
Verkosto

Eduron valmentajat:

Maaria Välitorppa
044 792 4338
maaria.valitorppa@eduro.fi

Maiju Häkkilä
040 663 0323
maiju.hakkila@eduro.fi