Opi ohjelmoinnin alkeita harjoitusten avulla

Pääset tutustumaan PHP tai Python ohjelmointikieleen yksittäisten tai yhteisten ohjemointiprojektien kautta.

Vaativuustaso: 5 (vaatii jonkin verran matemaattisia kykyjä sekä oppimis- ja keskittymiskykyä)