Asiointi ja ohjauspalveluissa pääset tekemään kotipalvelutyötä ja asiointipalvelutehtäviä. Pääset tutustumaan eri hoivaympäristöihin ja -tehtäviin esimerkiksi asiakkaan kotona tai asumisyksikössä. Opit hoivatyön avustavia tehtäviä sekä ihmisten kanssa työskentelyä.

Asiointi ja hoivapalvelua tarpeen mukaan

Asiointi ja hoivapalveluissa opit huolehtimaan tehtävistä, joita ovat kauppa-asiointi asiakkaan tilausten mukaan ja ostosten toimittaminen asiakkaan kotiin. Voit avustaa asiakasta kotiaskareissa ja tarvittaessa järjestää viriketoimintaa. Pääset kehittämään asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä hoivatyön osaamista. Työskentelet joko työparin kanssa tai osana tiimiä.

Oppimisympäristön tunnistaminen:
https://www.paikko.fi/raportit/eduro-saatio-sr-asiointi-ja-ohjaus/

Lisätiedot

Työvalmentaja, asiointi ja kuljetus
Minna Mäkinen
044 762 5663
minna.makinen@eduro.fi

Hyödyt

Opitut taidot tukevat työelämän tarpeita

Valmennus tapahtuu opetus- sekä työpainotteisesti

Kehität sosiaalisia taitojasi

Työskentelet vaihtelevisssa työympäristöisssä