Median ja viestinnän yksikössä pääset kokeilemaan monipuolisia työtehtäviä niin digitaalisen kuin printtimedian muodoissa sekä kehittämään viestinnän ja visuaalisuuden taitoja. Harjaannut mainostuotteiden suunnitteluun, kehität graafista osaamistasi sekä visuaalisia ja viestinnän taitojasi.

Viestinnän moniosaajaksi

Mediassa ja viestinnässä pääset toteuttamaan monipuolisesti mediasisältöä erilaisin menetelmin. Voit harjoitella digitaalisen ja sosiaalisen median hyödyntämistä muun muassa markkinoinnin keinona, suunnittelemaan verkkosivuja ja opettelemaan niiden ylläpitoa, perehtymään videotuotantoon sekä valokuvaukseen eri projektien muodossa. Pääset myös kehittämään graafista osaamista ja visuaalista markkinointia.

Pääset kehittämään visuaalisia viestintätaitojasi käytännössä, sillä oppimisympäristössä tehdään tilauksesta mm. mainosvideoita, kotisivuja, käyntikortteja, julisteita ja esitteitä. Opit tekemään omia projekteja, kuten valokuvausta, videokuvausta, taittotöitä, 3D-malleja sekä viestintää sosiaalisessa mediassa.

Lisätiedot

Työvalmentaja, media ja viestintä
Johannes Collins
040 169 1007
johannes.collins@eduro.fi

Hyödyt

Opitut taidot tukevat työelämän tarpeita

Valmennus tapahtuu työ- sekä opetuspainotteisesti 

Työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että ryhmätyöskentelynä

Voidaan työstää myös omia projekteja