Opi käyttämään yleisiä toimisto-ohjelmia sekä hallitsemaan tietokoneen käyttöä

Voit opetella sekä harjoitella tietojenkäsittelyä seuraavien tietojenkäsittelykokonaisuuksien kautta:

  • Laitteen ja tiedon hallinta
  • Internet ja sähköposti
  • Tekstinkäsittely
  • Taulukkolaskenta
  • Esitysgrafiikka
  • Tietoaineistot taulukoissa
  • Kuvankäsittely
  • Verkkotyöskentely

Vaativuustaso:                            1-3 (vaatii systemaattisuutta sekä tarkkuutta)

 

Tietojenkäsittelyn perustaidot

Matalakynnyksen toiminta, jossa opit käyttämään yleisiä toimisto-ohjelmia sekä yleisiä tietokoneen toimintamenetelmiä.

Moduulit:                                      tietokoneen hallinta, internet ja sähköposti, tekstinkäsittely

Vaativuustaso:                            1

 

Tietojenkäsittelyn perusteet

Opi käyttämään yleisiä toimisto-ohjelmia sekä yleisiä tietokoneen toimintamenetelmiä. Voit suorittaa @-korttikoulutuksen.

Moduulit:                                      laitteen ja tiedon hallinta, internet ja sähköposti, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, tietoaineistot taulukoissa, kuvankäsittely sekä
                                                           verkkotyöskentely

Vaativuustaso:                            2

 

Tietojenkäsittely jatkokurssi

Opi käyttämään yleisiä toimisto-ohjelmia sekä yleisiä tietokoneen toimintamenetelmiä. Voit suorittaa @- sekä A-korttikoulutuksen.

Moduulit:                                      laitteen ja tiedon hallinta, internet ja sähköposti, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, tietoaineistot taulukoissa, kuvankäsittely sekä
                                                           verkkotyöskentely

Vaativuustaso:                            3