Osallisuuden ja kuntoutuksen polkuja on useita. Tavoitteena on parantaa hyvinvointiasi sekä mahdollistaa koulutukseen tai työelämään siirtyminen. Toiminnassamme hyödynnämme yksilöohjausta, työjaksoja Eduron työ- ja oppimisympäristöissä sekä ryhmässä toteutettua toimintaa eri teemoin. Näitä ovat mm. liikunta, hyvinvointi ja terveys, arjen taidot, kulttuurin tuntemus sekä opiskelu- ja työvalmiudet.

Asiakasohjelmat

Osallisuutta tukeva työtoiminta

Työtoiminnassa tarjoamme mahdollisuuden osallistua yhteisöön ja tehdä erilaisia tehtäviä työ- ja oppimisympäristöissämme. Palveluun voi hakeutua Rovaniemen kaupungin vammaispalveluiden kautta (040 568 2271).

Kenelle: Kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville henkilöille

Lisätiedot

Paula Putaansuu
044 774 3922
paula.putaansuu@eduro.fi

Nuorten työpajatoiminta (Startti I)

Nuorten työpajatoiminnassa (Startti I) tarjoamme vahvaa tukea oman elämän suunnitteluun. Autamme mm. toiminnanohjauksen vaikeuksissa, käsittelemme yhdessä sosiaalisten tilanteiden pelkoa sekä tuemme arjen hallintaa. Toteutamme valmennuksen nuoriso- ja taidepajalla tai muissa työ- ja oppimisympäristöissämme. Nuoret ovat itse mukana toiminnan suunnittelussa.

Kenelle: 16–29-vuotiaille nuorille
Tanja Räisänen - Eduro

Lisätiedot

Tanja Räisänen
044 739 6613
tanja.raisanen@eduro.fi

Nuorten työpajatoiminta (Startti II)

Nuorten työpajatoiminta (Startti II) on tarkoitettu nuorille, joilla on halu päästä elämässä eteenpäin kohti koulutusta tai työtä. Täsmennämme yhdessä yksilöllistä ammatillista suunnitelmaa.

Kenelle: 16–29-vuotiaille nuorille

Lisätiedot

Maaria Välitorppa
044 792 4338
maaria.valitorppa@eduro.fi

Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva kuntouttava työtoiminta

Tarjoamme ohjausta ja tukea sujuvampaan arkeen. Tavoitteina ovat itsenäisen selviytymisen tukeminen, mielekkään tekemisen lisääminen arkeen, lähiyhteisöihin liittyminen, tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttäminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kuntouttava työtoiminta voi olla ryhmätoimintaa, työskentelyä työ- ja oppimisympäristöissämme sekä palveluohjausta.

Kenelle: Työttömille työnhakijoille

Lisätiedot

Marika Ravelin
044 714 6252
marika.ravelin@eduro.fi

Koulutukseen tai työhön suuntaava kuntouttava työtoiminta

Koulutukseen suuntaavassa kuntouttavassa työtoiminnassa tarjoamme tukea koulutussuunnitelman tekemiseen ja varmistetaan koulutukseen siirtyminen. Työhön suuntaavassa kuntouttavassa työtoiminnassa annetaan tukea ammatillisen suunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen. Kuntouttavan työtoiminnan aikana työskentely tapahtuu työ- ja oppimisympäristöissämme, Rovaniemen kaupungin yksiköissä tai kolmannen sektorin työnantajilla. Lisäksi tarjoamme henkilökohtaista koulutus- ja työhönvalmennusta.

Kenelle: Työttömille työnhakijoille

Lisätiedot

Maiju Häkkilä
040 663 0323
maiju.hakkila@eduro.fi

Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa tarjoamme tukea ja ohjausta koulutus- ja työllistymisvaihtoehtojen ratkaisemiseksi. Kuntoutus johdattaa kohti työelämää – koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön tai yrittäjyyteen. Palvelu on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen:

1. Työkokeilu on soveltuva palvelu, kun tarvitset tukea urasuunnitelman teossa, alavaihtoehtojen valinnassa tai ammattialan työn soveltuvuuden varmistamisessa. Palvelua voidaan täydentää työhönvalmennuksella.

2. Työhönvalmennus on soveltuva palvelu, kun tarvitset tukea työpaikan etsimisessä, työsuhteen muodostamisessa tai työssä onnistumisessa ja työyhteisöön kiinnittymisessä.

3. Työkokeilu ja työhönvalmennus on soveltuva palvelu, kun tarvitset tukea uratavoitteiden täsmentämisessä, työkykyä vastaavien ammattialojen löytämisessä tai työpaikan etsimisessä.

Tarkemmat palveluiden kuvaukset Kelan standardeissa:
Yleinen osa
Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Palveluun voi hakeutua tilanteissa, joissa sairaus tai vamma saattaa heikentää työ- tai opiskelukykyäsi lähivuosina. Palveluun haetaan lääkärin suosituksella (B-lausunto) sekä toimittamalla hakemus Kelaan KU101.

Kenelle: Henkilöille, joilla sairaus tai vamma voi heikentää työkykyä

Lisätiedot

Päivi Pyy
044 760 9155
paivi.pyy@eduro.fi

Tutustu asiakastarinoihin

Asiakastarinat

Laosista muuttanut Jolene sai töitä luksushotellista

Kaakkois-Aasian Laosista vuonna 2009 Rovaniemelle muuttanut Jolene Boudavong petaa sänkyä Arctic Light Hotellissa.

Lue koko tarina