Työkykyä rajoittavat tekijät eivät ole automaattisesti eläköitymiskäsky. Tarjoamme osatyökykyisille monipuolisesti mielekästä tekemistä arjen virikkeeksi sekä työllistymiseen tähtääviä palveluja, kuten toimintakyvyn arviointia, yksilöohjausta ja kehittävää työtoimintaa työ- ja oppimisympäristöissämme.

Eduron palvelut osatyökykyisille

Eduron osatyökykyisille tarkoitetut palvelut on suunnattu henkilöille, joiden terveydelliset ongelmat tai rajoitteet vaikeuttavat tai haittaavat työllistymistä. Palveluihimme kuuluu muun muassa toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi sekä osallisuutta ja hyvinvointia tukeva työtoiminta. Työtoiminta toteutetaan työ- ja oppimisympäristössämme, ja se on mainio tapa saada arkirytmi kuntoon, tuoda mielekästä sisältöä elämään sekä kokeilla ja oppia uusia asioita.

Lisätiedot

Paula Putaansuu
Tel. 044 774 3922
paula.putaansuu@eduro.fi

Valitse sopiva ohjelma

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö tarjoaa ohjausta oman suunnan löytämiseen eri elämäntilanteissa. Etsivä selvittää kanssasi mieltäsi askarruttavia kysymyksiä tai haasteita. Löydämme yhdessä sinulle sopivan ratkaisun, jonka avulla tilanteesi selkiytyy.
Kenelle: 15–29 -vuotiaille nuorille

Lisätiedot

044 758 1083
elli.sillanpaa@eduro.fi

Työ- ja toimintakyvyn selvitys nuorelle

Selvitys on hyödyllinen, kun sinulla ei ole ammatillista koulutusta tai ammatilliset opintosi ovat keskeytyneet. Sinulla saattaa olla terveydellisiä ongelmia, jotka voivat vaikuttaa koulutukseen tai työhön pääsemiseen. Selvitys sisältää yksilöohjausta sekä terveys- ja tutkimuspalveluita, jotka antavat tarpeellista tietoa ja selkiyttävät omaa tilannettasi. Voit osallistua toimintaan 1–4 päivänä viikossa.
Kenelle: 17–29-vuotiaille nuorille

Lisätiedot

044 758 8303
maarit.bostrom@eduro.fi

Startti I

Startissa keskitytään asettamaan oman elämän palikat järjestykseen. Pääset vaikuttamaan itse toiminnan sisältöön toisten nuorten kanssa. Saat henkilökohtaista ohjausta oman elämän suunnitteluun sekä mukavaa sisältöä päivääsi turvallisessa ja rennossa ympäristössä.
Kenelle: 16–29-vuotiaille nuorille

Lisätiedot

040 826 7638
marina.mollari@eduro.fi

Startti II

Startti II tarjoaa sinulle tukea oman tulevaisuuden suunnittelussa tai vaikkapa mahdollisuuden unelma-ammattisi kokeilemiseen. Toiminnan sisällön suunnittelet itse yhdessä ohjaajien kanssa.
Kenelle: 16–28-vuotiaille nuorille

Lisätiedot

044 739 6613
tanja.raisanen@eduro.fi

Työkokeilu suunnitelman tukena maahanmuuttajille

Työkokeilun avulla voit tutustua työpaikkoihin ja kokeilla eri tehtäviä. Työkokeilu toimii työnhaun tukena ja pääset näyttää motivaatiosi ja osaamisesi. Työkokeilu voi olla työympäristöissämme, yrityksissä tai muilla työnantajilla. Työkokeilujakson jälkeen teemme suunnitelman työllistymisesi edistämiseksi.
Kenelle: Työnhakijoina oleville maahanmuuttajille

Lisätiedot

044 703 1655
elina.ylianttila@eduro.fi

Koulutukseen tai työhön suuntaava työtoiminta nuorille

Koulutukseen tai työhön suuntaavassa työtoiminnassa saat ohjausta koulutus- tai ammatillisen suunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen. Työtoiminta toteutetaan työ- ja oppimisympäristöissämme, Rovaniemen kaupungin tai muun julkisen sektorin tehtävissä.
Kenelle: 16–28-vuotiaille nuorille

Lisätiedot

040 663 0323
maiju.hakkila@eduro.fi

Kehitysvammaisten ja eläkettä saavien työtoiminta

Työtoiminnassa voit tehdä monipuolisia tehtäviä työ- ja oppimisympäristöissämme. Saat tukea arkeen sekä mielekästä tekemistä ja sisältöä päiviin. Tapaat tuttuja ja olet osana työyhteisöä, jossa toimit erilaisten ihmisten kanssa. Voit osallistua työtoimintaan oman aktiivisuuden ja työtaitojen mukaisesti.
Kenelle: Kehitysvammaisille, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville nuorille ja aikuisille

Lisätiedot

044 774 3922
paula.putaansuu@eduro.fi

Kehitysvammaisten ja eläkettä saavien avotyötoiminta

Avotyötoiminnassa teet monipuolisia tehtäviä tavallisilla työpaikoilla. Autamme sinua avotyöpaikan hakemisessa ja saat meiltä ohjausta työntekoosi. Työtoiminnassa työpaikoilla tapaat tuttuja ja olet osana työyhteisöä, jossa toimit erilaisten ihmisten kanssa. Voit osallistua avotyötoimintaan omien voimavarojen ja työtaitojen mukaisesti. Avotyötoimintaa ei tehdä työsuhteessa.
Kenelle: Kehitysvammaisille, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville nuorille ja aikuisille

Lisätiedot

040 183 6027
kielo.sipari@eduro.fi

Haastattelu ja toimintasuunnitelma

Haastattelussa perehdymme tilanteeseesi henkilökohtaisissa tapaamisissa. Mietimme yhdessä erilaisia vaihtoehtoja edetä kuntoutukseen, koulutukseen tai työllistymiseen tai muuhun elämäntilannettasi parantavaan ratkaisuun.
Kenelle: Työnhakijoille

Lisätiedot

044 773 7625
erika.laine@eduro.fi

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi

Toiminnallinen arviointi on hyödyllinen, mikäli sinulla on terveydellisiä ongelmia tai rajoitteita, jotka vaikeuttavat tai estävät työllistymistäsi. Arviointi sisältää yksilöohjausta sekä terveys- ja tutkimuspalveluita, jotka antavat tarpeellista tietoa ja selkiyttävät omaa tilannettasi. Arviointi toteutetaan työympäristöissämme 3–4 päivänä viikossa.
Kenelle: Työnhakijoille

Lisätiedot

044 758 8303
maarit.bostrom@eduro.fi

Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva työtoiminta

Työtoiminnassa voi osallistua sinua kiinnostaviin tehtäviin ja virikkeisiin. Työtoiminta toteutetaan työ- ja oppimisympäristöissämme sekä eri aktiviteeteissa.
Kenelle: Työnhakijoille

Lisätiedot

044 763 4127
paivi.pyy@eduro.fi

Työkokeilu suunnitelman tukena

Työkokeilun avulla voit tutustua työpaikkoihin ja kokeilla eri tehtäviä. Työkokeilu toimii työnhaun tukena ja pääset näyttää motivaatiosi ja osaamisesi. Työkokeilu voi olla työympäristöissämme, yrityksissä tai muilla työnantajilla. Työkokeilujakson jälkeen teemme suunnitelman työllistymisesi edistämiseksi.
Kenelle: Työnhakijoille

Lisätiedot

044 773 7625
erika.laine@eduro.fi

Koulutukseen tai työhön suuntaava työtoiminta

Koulutukseen tai työhön suuntaavassa työtoiminnassa saat ohjausta koulutus- tai ammatillisen suunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen. Työtoiminta toteutetaan työ- ja oppimisympäristöissämme, Rovaniemen kaupungin tai muun julkisen sektorin tehtävissä.
Kenelle: Työnhakijoille

Lisätiedot

040 663 0323
maiju.hakkila@eduro.fi

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sopii sinulle, jos tarvitset sairauden ja kokonaistilanteesi vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Voit valita työkokeilun, työhönvalmennuksen tai molemmat vaihtoehdot. Tavoitteena on edetä kohti opintoja, koko- tai osa-aikaista työtä tai yrittäjyyttä.
Kenelle: Työnhakijoille

Lisätiedot

044 763 4127
paivi.pyy@eduro.fi

Uravalmennus

Uravalmennuksessa tarjoamme ohjausta oman alasi löytymiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työllistymiseen. Uravalmennus on käytännönläheistä ja toiminnallista ryhmävalmennusta. Se sisältää koulutus- ja työnhakuteemoja, koulutukseen ja työhön tutustumista sekä erilaisia lyhyitä korttikoulutuksia.
Kenelle: Työnhakijoille

Lisätiedot

040 821 2189
erja.ritomaki@eduro.fi

Koulutusvalmennus

Koulutusvalmennus tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ammatinvalintaan ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Koulutusvalmennuksesta on hyötyä opintoihin hakeutumisessa, opintojen aloituksessa ja koulutuksen aikana. Sisältö ja kesto sovitaan kanssasi.
Kenelle: Työnhakijoille

Lisätiedot

044 792 4338
maaria.valitorppa@eduro.fi

Nuoret kohti työtä!

Nuoret kohti työtä! tarjoaa sinulle tukea oman tulevaisuudensuunnitelmasi tai ammattihaaveesi toteuttamiseen. Palvelun sisällön suunnittelet itse yhdessä omavalmentajasi kanssa. Suunnitelmasi toteuttamiseksi etenemisreittejä voivat olla kesken jääneiden opintojen loppuun saattaminen, tutkinnon tai tutkinnon osan hankkiminen tai tuki työelämään siirtymiseen.
Kenelle: Alle 30-vuotiaille nuorille työnhakijoille

Lisätiedot

044 792 4338
maaria.valitorppa@eduro.fi

Uravalmennus nuorille

Uravalmennuksessa tarjoamme ohjausta oman alasi löytymiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työllistymiseen. Uravalmennus on käytännönläheistä ja toiminnallista ryhmävalmennusta. Se sisältää koulutus- ja työnhakuteemoja, koulutukseen ja työhön tutustumista sekä erilaisia lyhyitä korttikoulutuksia.
Kenelle: 18–29-vuotiaille nuorille

Lisätiedot

040 821 2189
erja.ritomaki@eduro.fi

Koulutusvalmennus nuorille

Koulutusvalmennus tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ammatinvalintaan ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Koulutusvalmennuksesta on hyötyä opintoihin hakeutumisessa, opintojen aloituksessa ja koulutuksen aikana. Sisältö ja kesto sovitaan kanssasi.
Kenelle: 16–28-vuotiaille nuorille

Lisätiedot

044 792 4338
maaria.valitorppa@eduro.fi

Koulutusvalmennus maahanmuuttajille

Koulutusvalmennus tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ammatinvalintaan ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Koulutusvalmennuksesta on hyötyä opintoihin hakeutumisessa, opintojen aloituksessa ja koulutuksen aikana. Sisältö ja kesto sovitaan kanssasi.
Kenelle: Työnhakijoina oleville maahanmuuttajille

Lisätiedot

044 703 1655
elina.ylianttila@eduro.fi

Työpainotteinen opiskelu

Työpainotteisessa opiskelussa voit hankkia osaamista itseäsi kiinnostavalta alalta. Monipuolisissa oppimisympäristöissä voit tekemällä oppien suorittaa osa- tai koko tutkinnon. Opiskelumuoto voi olla esimerkiksi omaehtoinen koulutus tai oppisopimuskoulutus.
Kenelle: Työnhakijoille

Lisätiedot

044 774 1451
hanna.viitasaari@eduro.fi

Työpajaopiskelu maahanmuuttajille

Työpajaopiskelu tarjoaa mahdollisuuden suorittaa peruskoulu- tai lukio-opinnot loppuun ja hankkia osaamista itseäsi kiinnostavalta alalta. Monipuolisissa oppimisympäristöissä voit tekemällä oppien suorittaa osa- tai koko tutkinnon.
Kenelle: Työnhakijoina oleville maahanmuuttajille

Lisätiedot

044 703 1655
elina.ylianttila@eduro.fi

Työpajaopiskelu

Työpajaopiskelu tarjoaa mahdollisuuden suorittaa peruskoulu- tai lukio-opinnot loppuun ja hankkia osaamista itseäsi kiinnostavalta alalta. Monipuolisissa oppimisympäristöissä voit tekemällä oppien suorittaa osa- tai koko tutkinnon. Opiskelumuoto voi olla esimerkiksi omaehtoinen koulutus tai oppisopimuskoulutus.
Kenelle: 16–29-vuotiaille nuorille

Lisätiedot

044 792 4338
maaria.valitorppa@eduro.fi

Työhönvalmennus maahanmuuttajille

Työhönvalmennuksessa saat yksilöllistä ohjausta työpaikan löytämiseen. Etsimme yhdessä sinulle sopivia työllistymisen vaihtoehtoja. Tuemme sinua työnhaun asiakirjojen laatimisessa, työhaastatteluun valmistautumisessa ja työllistymisen käytännön asioissa. Hyödynnämme laajoja työnantaja- ja yhteistyöverkostoja.
Kenelle: Työnhakijoina oleville maahanmuuttajille

Lisätiedot

040 663 0212
sari.riipi@eduro.fi

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksessa saat yksilöllistä ohjausta työpaikan löytämiseen ja työllistymiseen. Etsimme yhdessä sinun elämäntilanteeseesi sopivia työllistymisen vaihtoehtoja. Ohjaamme sinua työnhaun asiakirjojen laatimisessa ja työllistymiseen liittyvissä käytännön asioissa. Työhönvalmennuksessa hyödynnämme laajoja työnantaja- ja yhteistyöverkostoja.
Kenelle: Työnhakijoille

Lisätiedot

044 716 7718
jouko.lehtoniemi@eduro.fi

Työhönvalmennus nuorille

Työhönvalmennuksessa saat yksilöllistä ohjausta työpaikan löytämiseen ja työllistymiseen. Etsimme yhdessä sinun elämäntilanteeseesi sopivia työllistymisen vaihtoehtoja. Ohjaamme sinua työnhaun asiakirjojen laatimisessa ja työllistymiseen liittyvissä käytännön asioissa. Työhönvalmennuksessa hyödynnämme laajoja työnantaja- ja yhteistyöverkostoja.
Kenelle: 18–29-vuotiaille nuorille

Lisätiedot

044 716 7718
jouko.lehtoniemi@eduro.fi

Tutustu asiakastarinoihin

Asiakastarinat

Laosista muuttanut Jolene sai töitä luksushotellista

Kaakkois-Aasian Laosista vuonna 2009 Rovaniemelle muuttanut Jolene Boudavong petaa sänkyä Arctic Light Hotellissa.

Lue koko tarina