Opi hyödyntämään omia visuaalisia taitojasi ja kehitä taitoja digitaalisen piirtopöydän avulla vahvemmaksi

  • Piirtopöydän käyttö
  • Piirto-ohjelman käyttö
Ohjelmistot: Photoshop, Illustrator, Krita, Inkscape, Gimp
Vaativuustaso: 1  (vaatii halua kehittyä visuaalisesti)